fr

Οικονομικού Σχεδιασμού (FR)

Ο τομέας του Οικονομικού Σχεδιασμού (FR) ειδικεύεται στον έλεγχο και διαχείριση των οικονομικών και υλικών πόρων της ομάδας και την προσέγγιση χορηγών με ιδιαίτερη έμφαση στο χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης με αυτούς. Μέσω email, τηλεφωνικής επικοινωνίας ή, όπου είναι εφικτό και με φυσική παρουσία στην επιχείρησή τους επικοινωνούμε με εταιρίες με στόχο την συνεργασία. Επιπλέον, το FR βρίσκεται σε επαφή με φορείς του πανεπιστημίου όπως ο ΕΛΚΕ και ο επιστημονικός υπεύθυνος καθηγητής, ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις.

“Fundraising is but a tool to achieve a collaborative dream.”

Τα μέλη του FR έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες μέσω της επαφής τους με χορηγούς/εταιρίες/υπευθύνους marketing καθώς και με τη συνεργασία με τα άλλα μέλη της ομάδας και άλλων ομάδων. Επίσης, πολύτιμή είναι η εμπειρία που αποκτούν τα μέλη στην επίλυση ζητημάτων  που προκύπτουν (problem solving skills), ενώ η συνεργασία των μελών για αυτόν τον σκοπό και η προσαρμογή στις εκάστοτε συνθήκες αναπτύσσει το ομαδικό πνεύμα, την αυτοπεποίθηση και την υπευθυνότητα. Τέλος, σημαντικά οφέλη που προσφέρει ο τομέας FR στα μέλη του είναι η οικονομική παιδεία, η εμπειρία στον τομέα του Marketing και η γνώση της διαδικασίας διαχείρισης πόρων μέσω του ΕΛΚΕ, η οποία είναι παρόμοια για οποιοδήποτε project επιστημονικού περιεχομένου που αφορά την έρευνα.

Δημοσίων Σχέσεων (PR)

Αν η δημιουργικότητα είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει τότε ο τομέας των Δημοσίων Σχέσεων (PR) είναι για σένα! Οι δημόσιες σχέσεις αποτελούν το Α και το Ω για την επιτυχημένη προβολή της ομάδας προς το κοινό. Τα μέλη του τομέα αυτού συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δράσεις της ομάδας και ασχολούνται κυρίως με θέματα προώθησης, γραφικού σχεδιασμού και social media. Συνολικά, οι αρμοδιότητες των μελών κατά κύριο λόγο είναι:

  • Διαχείριση και δημιουργία περιεχομένου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας (Facebook, Instagram, Youtube, e-mail)
  • Δημιουργία αφισών και λοιπού προωθητικού υλικού
  • Επικοινωνία με φοιτητικές ομάδες και φορείς σχετικούς με την επιστήμη για την εξασφάλιση συνεργασίας ή συμμετοχής στις δράσεις τους
  • Επικοινωνία με τους ομιλητές (καθηγητές/ φοιτητές) της εκάστοτε δράσης καθώς και με τους αρμόδιους φορείς του Πανεπιστημίου για την διεκπεραίωση οργανωτικών ζητημάτων της

Ο κόσμος του PR χαρακτηρίζεται από μια ποικιλία χρωμάτων ,περιμένει από σένα να τα αξιοποιήσεις με τον κατάλληλο τρόπο και να δημιουργήσεις το δικό σου έργο τέχνης.

“PR is a mix of journalism, psychology, and lawyering – it’s an ever-changing and always interesting landscape.”

~Ronn Torossian~

PR0
hr

Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)

Σκοπός του τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) είναι να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός φιλικού και οικείου περιβάλλοντος για τα μέλη της ομάδας, να δίνει λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν και να δημιουργεί διαύλους ουσιαστικής και συχνής επικοινωνίας μεταξύ των μελών.

Ο σκοπός αυτός πραγματοποιείται προγραμματίζοντας και οργανώνοντας κατάλληλα τις συναντήσεις μεταξύ των μελών ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες και προτεραιότητες. Τα Team-building Trainings και Game Nights είναι επίσης κάποιες συναντήσεις μεταξύ των μελών που έχουν στόχο τη καλλιέργεια ομαδικού και συνεργατικού πνεύματος. Επιπρόσθετα, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού είναι υπεύθυνο για τον λεγόμενο “κύκλο” ενός μέλους στην ομάδα. Ο κύκλος αυτός απαρτίζεται από την εύρεση, την ένταξη και την ενσωμάτωση καθώς και την αποχώρηση ενός μέλους.

“The strength of the team is each individual member. The strength of each member is the team.”

~Phil Jackson~

Τεχνικής Υποστήριξης (ΙΤ)

Κύριος σκοπός του τομέα Τεχνικής Υποστήριξης (IT) είναι ο σχεδιασμός και συντήρηση ιστοσελίδων και των servers της ομάδας. Παράλληλα με αυτό γίνεται ενημέρωση των υπαρχόντων και εισαγωγή νέων υπηρεσιών για τη βελτίωση της επικοινωνίας και της οργάνωσης της ομάδας.

“You affect the world by what you browse.”

~Tim Berners-Lee~

Ο ρόλος ενός μέλους στον τομέα αυτό είναι η διαχείριση όλων των υπηρεσιών μέσω terminal αλλά και η κατασκευή και ενημέρωση των ιστοσελίδων της ομάδας. Έτσι επιτυγχάνεται η ενασχόληση με τη δημιουργική εργασία του web design και η απόκτηση εμπειρίας στο κομμάτι σχεδιασμού και διαχείρισης διαφόρων servers. Επίσης, τα μέλη του τομέα βοηθούν στην ομαλή διεξαγωγή online δράσεων που πραγματοποιούνται από διάφορες πλατφόρμες. Βασικός ρόλος του ΙΤ μάλιστα, είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

“The IT was born to solve problems that did not exist before.”

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Προς το παρόν όλοι οι τομείς είναι πλήρεις.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον!