Παρουσίαση Τομέων Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ

Από τους κυριότερους στόχους της ομάδας μας είναι η έγκυρη παρουσίαση του τμήματος μας και των δυνατοτήτων του στους φοιτητές. Για τον λόγο αυτό, πυλώνας των δράσεών μας αποτελεί η παρουσίαση τομέων του Τμήματος Φυσικής. Την περασμένη χρονιά η δράση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από διακεκριμένους καθηγητές – εκπροσώπους κάθε τομέα με εξαιρετικά μεγάλη απήχηση. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το περιεχόμενο και οι στόχοι κάθε τομέα, οι υποτομείς, αλλά και οι επαγγελματικές διέξοδοι που προσφέρουν, καθώς απαντήθηκαν και πλήθος αποριών του παρευρισκόμενου κοινού.

Αφήστε μια απάντηση