Πρώτες Ματιές στην Έρευνα

Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, οργανώνονται ομιλίες, που δίνονται από καθηγητές του τμήματος, σχετικές με την έρευνα και επίκαιρα θέματα στον κλάδο της Φυσικής.

Αφήστε μια απάντηση

Πρώτες Ματιές στην Έρευνα